top of page
WhatsApp Image 2021-06-06 at 21.00.57.jp

LESMETHODE PILATES EN WERKWIJZE SPORT MASSAGE

Concentration, centering, control, breathing, precision, flowing movement.

Ik geef les volgens deze Pilates principes. Pilates is een systeem van oefeningen waarbij deze principes van belang zijn om de oefening op juiste wijze uit te voeren.

Bij de massage voor sport specifieke klachten neem ik bij onze eerste afspraak een anamnese af; dit wil zeggen dat ik meer over jouw voorgeschiedenis en klacht te weten kom zodat ik de eventuele behandeling beter kan aanpassen en zodat we een behandelplan kunnen maken (indien nodig). 

Over: Over ons
bottom of page